Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պաշտոնական ներկայացուցիչը «Մուլտիպռոդուկտ» ՍՊԸ-ն է: