WD-40 Ունիվերսալ միջոց

Ունիվերսալ միջոցի հիմնական ուղղությունները և հատկություններն են՝
 Ջրամղիչ
Հակակոռոզիոն
Քսապատիչ
Ախտահանիչ
Փականազերծող
60 տարիների ընթացքում մարդիկ իրականացրել են տարբեր փորձարկումներ և կիսվել իրենց փորձերով և այնպես է ստացվել,որ WD-40 ունի օգտագործման ավելի քան 2000 տարբերակ/ուղղություն,որ իրականացվել են տարբեր ոլորտներում: